Spring (45 pcs)

$36.99

Item #86

Sushi: 5 pcs Salmon, 5 pcs Tuna, 5 pcs Crab Meat, 5 pcs Red Snapper, 5 pcs Shrimp
Roll: 8 pcs California roll, 6 pcs Salmon Roll, 6 pcs Tuna Roll

Category: